Technology Sources and Competitiveness – An analysis of Finnish industries

Vuori Synnöve

Synnöve Vuori tarkastelee tutkimuksessaan teknologian tuottamisen ja sen käytön välisiä riippuvuuksia sekä eri lähteistä saatavan teknologian vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn Suomessa 1980- ja 1990-luvulla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 138
Päiväys
1997
Sivuja
109
Hinta
21.00 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti