Asunnot eläkkeiksi?

Määttänen NikuValkonen Tarmo

Tiivistelmä

Eläkeikäiset kotitaloudet voisivat nostaa elintasoaan huomattavasti purkamalla asuntovarallisuuttaan. Kertamaksulliset elinikäiset eläkevakuutukset lisäisivät asuntovarallisuuden purkamisesta saatavaa hyötyä. Verotus kuitenkin kohtelee kertamaksullisia eläkevakuutuksia Suomessa erittäin ankarasti, sillä verotus kohdistuu tuoton lisäksi myös pääomaan. Kuvaamme tässä tutkimuksessa kotitalouksien varallisuuden rakennetta, pohdimme kertamaksullisten elinikäisten eläkevakuutusten verotukseen liittyviä vaihtoehtoja ja tutkimme tällaisten vakuutusten markkinoille tulon vaikutuksia verokertymään. Suosittelemme kertamaksullisten eläkevakuutusten verottamista niin, että riskitöntä korkoa vastaava osa säästämisen tuotosta jätetään verottamatta, samoin kuin kuolevuushyvitys. Osoitamme, että tällaisen veromallin käyttöönotto todennäköisesti lisäisi verotuloja, koska se vähentäisi verotuetun omistusasumisen osuutta ikääntyvien varallisuudesta ja kulutuksesta.

Turning Housing Equity into Income in Old Age

Abstract

Elderly people could markedly increase they standard of living by releasing their housing equity. Purchase of a single-payment life annuity would increase the benefits of this release. The tax treatment of these annuities is, however, very strict in Finland, because both yield and capital are taxed without deductibility of premiums. This study describes the wealth structure of households, assesses the options of taxing single-payment life annuities and analyses how launching of these products would influence tax receipts. We recommend that a rate-of-return allowance should be applied, leaving risk-free interest rate and mortality bonus untaxed. We show that adoption of this tax rule is likely to increase tax revenue, since it would reduce tax-preferred housing.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 5
Päiväys
18.02.2013
Avainsanat
Kertamaksullinen eläkevakuutus, Varallisuuden purkaminen, Verotus
Keywords
Single-payment life annuity, Equity release, Taxation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H24, G22
Sivuja
30
Kieli
Suomi