Asevelvollisuuden kustannukset

Kaitila VilleMäättänen Niku

Tiivistelmä

Tässä raportissa kuvataan asevelvollisuusjärjestelmän kustannuksia eri näkökulmista. Tarkastelemme erityisesti asevelvollisten palvelusaikaan liittyvän vaihtoehtoiskustannuksen määrittelemistä. Kyse on kustannuksesta, joka ei suoraan näy valtion budjetissa. Lisäksi käymme läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta ja esitämme laskelmia asevelvollisuuden nykyisistä kustannuksista Suomessa.

The Costs of Conscription

Abstract

We describe the costs of the conscription system from different perspectives. In particular, we consider the definition of opportunity cost related to the service time of conscripts. This is a cost that is not directly reflected in the state budget. In addition, we review related literature and present calculations on the current costs of conscription in Finland.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 111
Päiväys
26.04.2021
Avainsanat
Maanpuolustus, Asevelvollisuus, Vaihtoehtoiskustannus
Keywords
National defence, Conscription, Opportunity cost
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H41, J24
Sivuja
14
Kieli
Suomi