Arvio t&k-verokannusteen vaikutuksista yritysten toimintaan Suomessa

Arvioimme tässä raportissa vuosina 2013 ja 2014 voimassa ollutta t&k-toiminnan verotukea, joka salli yritysten vähentää t&k-palkkamenot yhtiöveron alaisesta tulosta tietyin ehdoin kaksinkertaisina. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, tilastollisesta analyysistä ja innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Tulosten perusteella verotuki ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. T&k-toiminnan lisävähennystä käytettiin selvästi odotettua vähemmän, eikä se kohdistunut toivotusti suoran tuen katvealueille. Tilastollisen näytön tuottaminen tuen vaikuttavuudesta oli hankalaa vertailuasetelman puuttumisen vuoksi, mutta saadut tulokset viittaavat siihen, ettei kokeiltu verotuki lisännyt merkittävästi tutkimusta ja tuotekehitystä. Kansainvälisten tutkimusten perusteella verotuet lisäävät panostuksia t&k-toimintaan, mutta vähemmän kuin tukieuroa vastaavan määrän. Suomen tukikokeilun tulosten perusteella on vaikea nähdä edes paremmin suunnitellun ja tiedotetun verotuen tuovan suurta lisäarvoa nykyiseen suoriin tukiin perustuvaan innovaatiojärjestelmään.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 51
Päiväys
11.03.2016
Avainsanat
T&k, verotuki
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
Jel
O38, H25
Sivuja
55
Hinta
15 €
Saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi