Losing a job and (dis)incentives to move: Interregional migration in Finland

Maczulskij TerhiBöckerman Petri

Abstract

Traditional theories of migration frequently fail to fully explain the real-world patterns of interregional mobility. Empirical studies indicate that individuals may not always migrate for economic reasons such as poor employment and income prospects. Which characteristics drive people to stay or move after job displacement? Using information on establishment closures, we analyse the economic and social determinants of interregional mobility following job loss. We base our empirical analysis on nationwide individual-level register data from Finland for 1997–2015. We find that receiving earnings-based unemployment benefits substantially weakens the economic incentives for interregional mobility. This negative association is particularly strong for the lower educated and those living in more rural areas. Moreover, our results show that the migration decisions of displaced workers are strongly affected by homeownership, differences in regional housing prices, and social connections, as measured by childhood family relations.

European Urban and Regional Studies.

Tiivistelmä

Työpaikan menettäneiden muuttoalttiudessa on selviä kitkatekijöitä. Työttömäksi jääneiden muuttoalttiutta jarruttavat erityisesti korkeat asumiskustannukset, omistusasunto ja ansiosidonnaisen päivärahan saanti. Suomen asunto- ja työmarkkinoiden toiminnan pullonkauloja olisi purettava, jotta työttömät ja avoimet työpaikat löytäisivät toisensa aiempaa nopeammin.

Tutkimuksessa tarkastelleet työpaikan menettäneiden taloudellisia ja ei-taloudellisia kannustimia alueellisen muuttoliikkeen näkökulmasta. Tutkimuksessa hyödynnettiin yksilötasoista aineistoa vuosilta 1997–2015 ja se on julkaistu vertaisarvioidussa European Urban and Regional Studies aikakauskirjassa.

Tutkimuksen perusteella asuntomarkkinoilla on merkittävä yhteys muuttoalttiuteen. Työpaikan menettämisen jälkeen vuokralla asujat ovat todennäköisempiä muuttamaan kuin omistusasujat. Omistusasunnon tyypillä on myös merkitystä, sillä omakotitalojen omistajat muuttavat epätodennäköisemmin kuin huoneisto-osakkeiden omistajat. Muuttoalttiutta vähentävät omistusasunnon lisäksi korkeat asuntojen hinnat, erityisesti pienempipalkkaisista töistä työttömäksi jääneiden ryhmässä

Julkaisun tietoja

Päiväys
21.08.2023
Keywords
Economic incentives, Housing markets, Internal migration, Job displacement, Social connections, Unemployment benefits
Julkaisija / sarja
European Urban and Regional Studies
Sivuja
16
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
doi.org