Kuinka koronatuet kohdentuivat suomalaisille yrityksille? Tutkimushankkeen väliraportin julkistustilaisuus 5.2.2024. klo 12.

Teams

Kuinka koronatuet kohdentuivat suomalaisille yrityksille? Tutkimushankkeen väliraportin julkistustilaisuus 5.2.2024. klo 12.

  • Miten yrityksille suunnatut koronatuet kohdistuivat suomalaisille yrityksille?
  • Kuinka tuet kohdistuivat niitä tarvitsevien ja niitä tarvitsemattomien yritysten välillä?
  • Kuinka tuet kohdistuivat eri tuottavuustasojen yrityksille? Kuinka tämä vaikuttaa yritysten tulevaan tuottavuuteen ja talouskasvuun?

Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia maanantaina 5. helmikuuta, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkistaa Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi (KORSU) -tutkimushankkeen tuloksia.

Tilaisuudessa yrityksille suunnattuja koronatukia tarkastelee Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen. Tilaisuuden avaa ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Anne Rothovius. Kommenttipuheenvuorot esittää Helsingin yliopiston ja VATT:n julkistalouden professori Roope Uusitalo sekä suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rahoituksen johtaja Kari Komulainen, Business Finland.

Aika: Maanantaina 5.2. klo 12–13
Paikka: Teams

 

Ilmoittaudu mukaan

Tilaisuuden alustava ohjelma:

12:00 Tilaisuuden avaus / Ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Anne Rothovius, Työ- ja elinkeinoministeriö

12:10 Kohdentuivatko yrityksille suunnatut koronatuet toivotusti? / Tutkimuspäällikkö Olli Ropponen, Etla

12:35 Kommenttipuheenvuorot / Professori Roope Uusitalo, Helsingin yliopisto, VATT / Suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rahoituksen johtaja Kari Komulainen, Business Finland

12:45 Keskustelu

13:00 Tilaisuus päättyy

 

Ohjelma on alustava.

Ilmoittautuminen perjantaihin 2.2.2024 klo 10.00 mennessä.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi (KORSU) -tutkimushanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama tutkimushanke, joka alkoi vuonna 2023. Hankkeessa on tähän mennessä tarkasteltu Suomessa koronapandemian seurauksena käyttöön otettujen yritystukien kohdentumista eri yrityksille sekä koronatukien vaikutuksiin liittyvää kansainvälistä kirjallisuutta. Rahoitusmuotoisten tukien osalta tutkimus analysoi Finnveran myöntämiä lainoja ja takauksia sekä Business Finlandin myöntämiä lainoja. Avustusmuotoisten tukien osalta tarkastelun kohteena ovat Business Finlandin häiriörahoitus (BF-tuki), ELY-keskusten koronahäiriöavustus ja KEHA-keskusten maksamat ravintolatuet sekä Valtiokonttorin myöntämät kustannustuet. Etla on vastannut hankkeen toteutuksesta.