EUROFRAME 2022: Macroeconomic policy challenges in pandemic times

Pikku-Finlandia, Helsinki

EUROFRAME 2022: Macroeconomic policy challenges in pandemic times

Tervetuloa seuraamaan tieteellistä EUROFRAME-konferenssia ajankohtaisista talouspoliittisista kysymyksistä EU:ssa. EUROFRAME-tutkimuslaitokset kokoontuvat vuosittain ja tänä vuonna konferenssin järjestää Etla Helsingissä. Tutkimusaiheet keskittyvät nyt koronapandemian ajan makrotalouspolitiikan haasteisiin.

Tilaisuuden Keynote-puhujana on Aalto-yliopiston vieraileva professori Seppo Honkapohja ja sessioiden teemat vaihtelevat koroista finanssipolitiikkaan ja veroista työmarkkinoihin.

EUROFRAME on kymmenen eurooppalaisen ennuste- ja tutkimuslaitoksen ryhmä, joka tuottaa yhteisiä makrotaloudellisia analyyseja ja ennusteita. Etla on yksi EUROFRAME-ennustetta laativista eurooppalaisista taloustutkimuslaitoksista. Mukana ovat myös mm. DIW Berlin ja IfW-Kiel Saksasta, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Britanniasta ja Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) Hollannista.

Konferenssin alustava ohjelma:

8:15-8.45      Rekisteröinti

8.45-9.00      Tilaisuuden avaus / tj. Aki Kangasharju (Etla) ja puh.joht. Klaus         Jürgen Gern (EUROFRAME, IfW-Kiel)  

9:00-9:40      Keynote-luento: Pohjoismaiden taloudet ja talouspolitiikka Covid-19 kriisissä / vieraileva professori Seppo Honkapohja (Aalto-yliopisto)                        Chair: Markku Lehmus (Etla, EUROFRAME)

9:40-11:10    Rinnakkaisistunnot: Finanssipolitiikka ja instituutiot / Korot ja

koronakriisi

11.10-11.30  Kahvitauko

11.30-13.00   Rinnakkaisistunnot: Tarjontashokki / Rahoitusmarkkinoiden tila

13.00-14.20   Lounas

14.20-15.50   Rinnakkaisistunnot: Finanssipolitiikan kestävyys ja rahaliitto /          Korkojen tuottokäyrä

15.50-16.20   Kahvitauko

16:20 -18.00  Roundtable-keskustelu

Puheenjohtaja Tero Kuusi (ETLA), prof. Lorenzo Forni (Prometeia   Associazione), prof. Stefan Kooths (IfW Kiel), prof. Niku Määttänen (Helsingin   yliopisto)

Konferenssi on maksuton, mutta osallistujien tulee ilmoittautua tilaisuuteen viimeistään torstaina 26.5. klo 10 mennessä oheisen linkin kautta. Tilaisuutta ei streamata eikä sitä voi seurata verkossa. Tilaisuus on englanninkielinen.


Preliminary Programme of the Conference

8.15 – 8.45: Registration

8.45 – 9.00: Opening Addresses

Aki Kangasharju (Managing Director of ETLA), Klaus-Jürgen Gern (Director of IfW and Chairman of EUROFRAME)

9.00 – 9.40: Keynote Lecture: Economic Consequences of the Pandemic – the Nordic Countries

Visiting Professor Seppo Honkapohja (Aalto University)

Chair: Markku Lehmus (Etla, EUROFRAME)

9.40 – 11.10: Parallel Sessions: Fiscal policy and institutions / Interest rates and Covid crisis

11.10 – 11.30: Coffee Break

11.30 – 13.00: Parallel Sessions: Supply shocks / Financial conditions

13.00 – 14.20: Lunch

14.20 – 15.50: Parallel sessions: Fiscal discipline and Monetary Union / Term structure of interest rates

15.50 – 16.20: Coffee Break

16.20 – 18.00: Roundtable

Chair: Tero Kuusi, ETLA

Lorenzo Forni, Prometeia Associazione

Stefan Kooths, IfW Kiel

Niku Määttänen, University of Helsinki

 

The conference is free of charge, but participants must register for the event via the following link. The last day of registration is Thursday 26 May at 10 AM.

The event will not be streamed.