Syntyvyys vajoaa – miten koulutus vaikuttaa lastensaantiin? DEMOGRAPHY Talks 6.2.2024 klo 14.

Teams

Syntyvyys vajoaa – miten koulutus vaikuttaa lastensaantiin? DEMOGRAPHY Talks 6.2.2024 klo 14.

Syntyvyys on vajonnut Suomessa ennätyksellisen matalalle tasolle. Kehityskulku on samansuuntainen myös muissa länsimaissa, mutta Suomessa pudotus on ollut huomattavan jyrkkä. Matala syntyvyys kiihdyttää väestön ikääntymistä ja haastaa yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Tutkimukset osoittavat, että koulutuksella on vahva yhteys perheen perustamiseen. Lapsettomaksi jääminen on yleisintä niillä suomalaisilla, joilla ei ole perus- tai keskiasteen jälkeistä koulutusta.

Koulutuserot naisten ja miesten välillä kasvavat – miten tämä vaikuttaa ilmiöön? Edistääkö kouluttautuminen itsessään perheen perustamista, vai onko taustalla jotain muuta?

Aika: Tiistaina 6.2.2024 klo 14-15
Paikka: Teams

Ohjelma

Lapsettomuus vähäisintä korkeasti koulutetuilla – koulutuksen ja lastensaannin yhteys, erikoistutkija Anneli Miettinen, Turun yliopisto
FLUX

Voidaanko syntyvyyteen ja perheenmuodostamiseen vaikuttaa koulutuksen avulla? tutkimuspäällikkö, akatemiatutkija Hanna Virtanen, Etla
LIFECON

Ilmoittaudu mukaan

 

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.