Teollisuuden kilpailukyky

Raportti seuraa Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyvyn kehitystä tärkeimpiin kilpailijamaihin nähden.

Kustannuskilpailukyky määritellään suhteellisten yksikkötyökustannusten kehityksen perustella. Kilpailukykyä tarkastellaan myös sen osatekijöiden avulla; valuuttakurssit, työvoimakustannukset ja työn tuottavuus vaikuttavat määritelmällisesti kilpailukyvyn kehitykseen.

Kustannuskilpailukykymittaria on tarkoitus laajentaa vuoden 2007 aikana yksikkökustannuskäsitteeseen, jossa ovat mukana työvoimakustannusten lisäksi myös välituotepanokset. Tällöin tarkasteluun voidaan sisällyttää muun muassa energiakustannukset, joiden merkityksen teollisuuden kustannuskilpailukykyyn arvioidaan korostuvan lähivuosina.

Raportissa tarkastellaan Suomen teollisuuden keskeisten toimialojen kustannuskilpailukyvyn kehitystä suhteessa 14 tärkeimpään kilpailijamaahan. Arviot Suomen teollisuuden kehityksestä perustuvat ETLAn suhdanne-ennusteeseen. Kilpailijamaiden toimialoittaiset tuottavuusennusteet laaditaan erillisten tuottavuusmallien avulla, ja työvoimakustannukset perustuvat muun muassa OECD:n ennustejulkaisuihin.

Katsaus sisältää ennusteet meille tärkeimpien 14 teollisuusmaan valuuttakurssien, tuottavuuden ja työvoimakustannusten kehityksestä. Raportti on saatavilla ETLAn internet sivuilta PDF-julkaisuna.

Raportti ilmestyy kerran vuodessa.

Internet-version kestotilaus 1 000 euroa. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa.

Lisätietoja antaa Arja Räihä; (puh. +358-9-609 900, suora +358-9-609 90211).