Education and Earnings. Further Evidence from Europe

Asplund Rita (ed.)

Rita Asplundin toimittamassa Education and Earnings -tutkimuksessa esitellään uutta eurooppalaista tutkimusta koulutuksen yksilöille tuottamasta taloudellisesta hyödystä.

Tutkimuksessa käsitellään mm. koulutuksen ja työttömyyden välistä suhdetta, yritysten halua investoida yleisluontoiseen verrattuna yrityskohtaiseen koulutukseen ja sitä, parantavatko koulutusinvestoinnit todella yksilön tuottavuutta. Neljäntenä aiheena tutkitaan korkeakoulutukseen hakeutumista sekä julkisen rahoituksen ja koulutuksen tuottoasteen vaikutusta hakeutumispäätöksiin.

Publication info

Series
ETLA B 183
Pages
188
Price
35 €
Availability of print version
Available
Language
English