Uusi sijoitusmalli teollista uudistumista vauhdittamaan

Täysin uudenlainen, markkinaehtoinen sijoitusmalli, joka tukee teollista uudistumista sijoittajien vaatimilla tuottoasteilla, esiteltiin Lahdessa järjestetyssä kansainvälisten sijoittajien ja pohjoismaisten cleantech-yritysten vuosittaisessa Cleantech Venture Day -tapahtumassa tiistaina 28. lokakuuta. ETLA kehittää mallia yhteistyössä Michiganin yliopiston professori Peter Adriaensin kanssa.

Innovatiivisia teknologiaratkaisuja tarjoavat ja uraauurtavia liiketoimintamalleja kehittävät pk-yritykset muodostavat tärkeän potentiaalin perinteisen teollisuuden uudistumiselle ja sen myötä talouskasvun kiihdyttämiselle. Pullonkaulana on rahoitus.

”Tarve uusille rahoitustyökaluille on yhä selvempi. Yritysten välistä, yli perinteisten toimialarajojen ulottuvaa vuorovaikutusta ja sen myötä uusien teollisuusalojen syntyä hidastaa tällä hetkellä riskirahoituksen puute. Erityisesti pk-yrityksille elintärkeä lainarahoitus on ollut kiven alla finanssikriisin ja uusien toimintaohjeiden johdosta”, mallin kehitystyöhön osallistuva ETLAn tutkimuspäällikkö Antti-Jussi Tahvanainen sanoo.

Esimerkkejä tulevaisuuden nousevista aloista ovat Tahvanaisen mukaan älykkäät sähköverkot, älykäs liikenne ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava vihreä kemia.

Mallille uskotaan ETLAn mukaan olevan tilausta laajemminkin. Erityisesti institutionaalisilta sijoittajilta, kuten eläkevakuutusyhtiöiltä, puuttuu sopivia sijoitustyökaluja, joilla ne voisivat tehokkaasti ja riittävän laaja-alaisesti tehdä toimintaansa säätelevien rajoitteiden puitteissa sijoituksia pk-yrityksiin.

Jo tässä vaiheessa moni keskieurooppalainen sijoitusyhtiö on ilmaissut kiinnostuksensa mallin käyttöönottoa kohtaan.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kehityspäällikkö Nina Harjula pitää uutta rahoitusmallia tervetulleena. “On tärkeää, että rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan joka suunnalta. Olemme vakuuttuneita, että cleantech-innovaatioita tarvitaan teollisuuden uudistamiseen, mutta samaan aikaan tarvitaan uusia toimiva tapoja siihen, miten uudet ratkaisut kaupallistetaan ja rahoitetaan. Kaikki kivet on käännettävä.”

Malli tuo vaihtoehtoja sijoitusmarkkinoille

Parin seuraavan vuoden aikana testattavassa mallissa, työnimeltään impact hedge fund, huomioidaan sekä institutionaalisten sijoittajien tuottotavoitteet että pk-yritysten eri vaiheissa tarvitsema riskirahoitustarve. ”Esimerkiksi pk-yrityksille on usein erittäin tärkeää, ettei ulkoinen rahoitus muuta yrityksen omistusrakennetta”, Tahvanainen muistuttaa.

Vaihtoehtoja sijoitusmarkkinoille tuova rahastomuotoinen malli ohjaa rahoitusta nousevia aloja edustaviin yritysryppäisiin. Näiden selvittämiseksi hankkeessa on kartoitettu nousevia aloja toisiinsa kytkeviä rakenteita ja hyödynnetty toimialojen välisiä yhteistyöverkostoja.

Hankkeessa käytetään lisäksi Michiganin yliopiston Ross School of Managementissa kehitettyä Keystone Compact™ -työkalua, jolla voidaan analysoida yritysten kyvykkyyksiä ja investoitavuutta.

Sijoitusinstrumentin keskiössä on pk-yrityksille suunnattu riskirahoitus, joka jakautuu nopeaa kokonaisvaltaista uudistumista hakeville yrityksille tarkoitettuun korkeariskiseen uudistuslainaan ja pienempiriskiseen sijoituslainaan tukemaan yritysten kyvykkyyksien suuntaamista uusille markkina-alueille.

Nämä uudentyyppiset lainat ovat vaiheistettuja, eli niiden korko on dynaamisesti sidottu yritysten eri vaiheille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Rahasto rahoittaa suuren osan lainoista pankkiluotoilla, joten sijoittajien lisäksi rahaston rakenne edellyttää pankkien ja takaajien osallistumista. Talouskehityksellisten vaikutusten perusteella myös valtioiden on visioitu antavan lainoille takuita erilaisten luottotakuuohjelmiensa kautta.

Instrumentti yhdistää lainoihin myös muita rahoitusmuotoja, kuten pääomasijoitus- ja osakeindeksipohjaisia komponentteja portfolioissa olevien yritysten rahoitustarpeiden mukaisesti.

ETLAn hankkeen sisällöstä vastaavan johtajan, professori Peter Adriaensin mukaan erityyppisten rahoitusmuotojen yhdistäminen yksittäisissä portfolioissa edustaa merkittävää muutosta taloudellisen kehityksen edistämiseksi tarkoitetun rahoituksen kanavoinnissa.

”Malli kohdentaa uudistuvien toimialojen hyvin kirjavat rahoitustarpeet ja institutionaalisten suursijoittajien tuottotavoitteet näiden vaatimalla riskiasteella. Tämäntyyppisiä korkeatuottoisia rahastoja voidaan rakentaa millä tahansa alueellisella tasolla erilaisten teollisten uudistumistavoitteiden saavuttamiseksi”, Adriaens toteaa.

Sijoitusinstrumenttien ensisijainen kohderyhmä koostuu varainhoitorahastoista sekä vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöistä, jotka etsivät uusia työkaluja vaihtoehtoisten sijoitusmuotojensa hajauttamiseksi. Hyvin alustavien arvioiden mukaan rahasto tarjoaisi eläkevakuutusyhtiöille ja varainhoitoon erikoistuneille suursijoittajille mahdollisuuden odottaa kahdeksan prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Lisätietoja:

Antti-Jussi Tahvanainen, tutkimuspäällikkö, TkT, KTM, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, p. 044 535 1797, antti.tahvanainen@etla.fi
Nina Harjula, kehityspäällikkö, Cleantech, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 050 518 0915, nina.harjula@ladec.fi

Tietoa tapahtumasta.