ETLA suunnittelee cleantech-rahaston mallia

ETLA suunnittelee yhdessä amerikkalaisen Michiganin yliopiston professorin Peter Adriaensin kanssa mallia Teollisen uudistumisen rahastolle, jonka on määrä tarjota eläkeyhtiöille ja muille suurille institutionaalisille sijoittajille mahdollisuus sijoittaa lupaaviin pieniin ja keskisuuriin cleantech-yrityksiin. Rahastoon kertyvät varat on tarkoitus sijoittaa edelleen erilaisina osake- ja velkasijoituksina yrityksiin niin, että sijoittajat voivat odottaa kilpailukykyistä tuottoa omien riskiprofiiliensa puitteissa.

Lue professori Peter Adriaensin hankkeeseen liittyvä artikkeli ”Finland Is Courting Pension Funds With A Smart Grid Multi-Asset Portfolio” CleanTechnica-verkkosivuilta.