Päällysaho, Miika

ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:     ·        Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln. ·        Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är […]

Nilsson Hakkala, Katariina

Seminar on Fiscal rules, stabilization and risk-sharing in the EMU

Publicering av Etlas höstprognos

ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs konjunkturprognos ”SUHDANNE 2017/1”: Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området. Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent.

Päällysaho, Miika

ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:     ·        Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln. ·        Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är […]

Nilsson Hakkala, Katariina

Seminar on Fiscal rules, stabilization and risk-sharing in the EMU

Publicering av Etlas höstprognos

ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs konjunkturprognos ”SUHDANNE 2017/1”: Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området. Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent.