Tulevaisuuden työmarkkinat

Työmarkkinat ovat muutosten kourissa. Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys, globaalien arvoketjujen syveneminen, sekä väestön ikääntyminen muuttavat työmarkkinoiden rakenteita. Nämä kolme tekijää vaikuttavat siihen, mitä tehtäviä Suomessa tulevaisuudessa tehdään ja suoritetaanko ne ihmisvoimin vai koneilla. Muutosvoimien vaikutukset näkyvät yksilötasolla, ulottuen työn tekemisen muotoihin ja tuloeroihin. Tässä raportissa luodaan katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen näistä aiheista.

JEL: J21, J24, J62, F16
Päiväys: 06.08.2014
Sivuja: 20
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2455
2323-2447
ETLA Raportit – Reports 30