Tulevaisuuden työmarkkinat

Tiivistelmä

Työmarkkinat ovat muutosten kourissa. Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys, globaalien arvoketjujen syveneminen, sekä väestön ikääntyminen muuttavat työmarkkinoiden rakenteita. Nämä kolme tekijää vaikuttavat siihen, mitä tehtäviä Suomessa tulevaisuudessa tehdään ja suoritetaanko ne ihmisvoimin vai koneilla. Muutosvoimien vaikutukset näkyvät yksilötasolla, ulottuen työn tekemisen muotoihin ja tuloeroihin. Tässä raportissa luodaan katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen näistä aiheista.

Future Labour Markets

Abstract

Information and communications technology, global value chains, and population ageing are changing the structures of the labour market. These three factors affect the tasks carried out in Finland in the future and the division of labour between humans and computers. The changes are taking place at the individual level and affect the ways of working and income inequality. This report surveys the economic literature on these topics.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 30
Päiväys
06.08.2014
Avainsanat
ICT, Globaalit arvoketjut, Väestön ikääntyminen, Rakennemuutos
Keywords
ICT, Global value chains, Population ageing, Structural change
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J21, J24, J62, F16
Sivuja
20
Kieli
Suomi