Tulevaisuuden työmarkkinat

Työmarkkinat ovat muutosten kourissa. Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys, globaalien arvoketjujen syveneminen, sekä väestön ikääntyminen muuttavat työmarkkinoiden rakenteita. Nämä kolme tekijää vaikuttavat siihen, mitä tehtäviä Suomessa tulevaisuudessa tehdään ja suoritetaanko ne ihmisvoimin vai koneilla. Muutosvoimien vaikutukset näkyvät yksilötasolla, ulottuen työn tekemisen muotoihin ja tuloeroihin. Tässä raportissa luodaan katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen näistä aiheista.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 30
Päiväys
06.08.2014
Avainsanat
ICT, globaalit arvoketjut, väestön ikääntyminen, rakennemuutos
ISSN
2323-2455 , 2323-2447
Jel
J21, J24, J62, F16
Sivuja
20
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi