Subsidies, Shadow of Death and Productivity

Abstract
Our panel data from over 10,000 Finnish firms during the years 2003-2010 sheds light on the effect of different business subsidies on firm productivity performance and on the relationship between firms’ lagged labor productivity and market exit. We find that not any of the subsidy types have statistically significant short-term or longer term impacts on the firms’ productivity performance. It seems that particularly employment and investment subsidies tend to be allocated to the relatively less efficient companies. We further observe that a decline in the firm’s lagged labor productivity levels are clearly more weakly related to the subsidized firms’ exit than to the exit of firms that have not received any subsidies. Our empirical findings thus hint that the allocation of subsidies to the relatively inefficient firms increases their liquidity making their market exit less likely than it would be otherwise. In other words, our data indicate that subsidy allocation weakens the shadow of death phenomenon observed in the previous empirical studies and hinders the process of creative destruction in the economy.

Tiivistelmä
Tutkimuksessa analysoidaan ensiksi erilaisten yritystukien vaikutuksia yritysten työn tuottavuuteen sekä toiseksi tuottavuuden ja yritysten markkinoilta poistumisen yhteyttä. Aineistona on yli 10 000 suomalaista vähintään 10 henkeä työllistävää yritystä vuosilta 2003–2010. Yritystuilla ei havaita selkeitä positiivisia tuottavuus-vaikutuksia lyhyellä (1 v.) eikä pidemmällä (3–5 v.) tarkastelujaksolla. Tulokset indikoivat, että etenkin työllisyys- ja investointitukia allokoidaan usein keskimääräistä heikomman tuottavuuden yrityksille. Havaitsemme lisäksi, että tuottavuuden heikkenemisen ja markkinoilta poistumisen välinen yhteys on merkittävästi heikompi yritystukia saaneilla yrityksillä verrattuna tukia saamattomiin yrityksiin. Tulokset viittaavat siihen, että tukien allokoiminen suhteellisesti keskimääräistä tehottomampiin yrityksiin parantaa niiden rahoitusasemaa ja siten alentaa niiden markkinoilta poistumisen todennäköisyyttä heikentäen luonnollista luovan tuhon ja uusiutumisen prosessia yrityskentässä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 16
Päiväys
05.08.2013
Avainsanat
tuottavuus, yritystuet, luova tuho, elinkeinopolitiikka, teknologiapolitiikka
Keywords
productivity, business subsidies, firm exit, enterprise policy, technology policy
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
D24, J23, L10, L53, O25
Sivuja
28
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti