Rakenteellinen budjettitasapaino

Virkola Tuomo

Tiivistelmä

Euroalueen jäsenmaat ovat sopineet yhteisestä rakenteellisen budjettitasapainon tavoitteesta, jonka kukin jäsenmaa on sitoutunut sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä (Sopimus vakaudesta, koordinaatiosta ja hallinnosta). Tämän makrotalouden indikaattorin laskentaan ei kuitenkaan ole yhteisesti sovittua laskentamenetelmää. Tämä raportti esittää rakenteellisen budjettitasapainon käsitteellisen ja menetelmällisen taustan sellaisena kuin useat kansainväliset organisaatiot sen esittävät. Näytämme kuinka eri menetelmin lasketut indikaattorit vaikuttavat kvantitatiivisiin arvioihin ja indikaattorin tulkintaan. Lisäksi keskustelemme indikaattorin mahdollisista rajoitteista reaaliaikaisena finanssipolitiikan ohjenuorana.

Structural Budget Balance

Abstract

Euro Area member states have agreed to introduce a structural budget balance target to their national legislation (Treaty on Stability, Coordination and Governance). However, there exists no commonly agreed methodology to calculate this macroeconomic indicator. This report presents the conceptual framework underlying the calculation of structural fiscal balances as suggested by different international organizations such as the European Commission and the IMF. We emphasize that the methodology indeed affects both the quantitative estimates and the interpretation of the indicator for policy analysis. In addition we discuss some of the possible limitations of the indicator within real-time macroeconomic surveillance.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 11
Päiväys
14.05.2013
Avainsanat
Suhdannekorjattu alijäämä, Rakenteellinen alijäämä, Finanssipolitiikka, Makrotalouden valvonta
Keywords
Cyclically-adjusted budget balance, Structural balance, Fiscal policy, Macroeconomic surveillance
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H60, E62, E32
Sivuja
38
Kieli
Suomi