Job security and employee well-being: Evidence from matched survey and register data

Böckerman PetriIlmakunnas PekkaJohansson Edvard

Labour Institute for Economic Research. Discussion Papers no. 262

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden vaihtuvuuden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin.
Aineistona käytetään yhdistettyä aineistoa, jossa on tietoja sekä työntekijöiden subjektiivisesta hyvinvoinnista että työmarkkinoiden vaihtuvuudesta rekisteriaineistosta. Tutkimuksessa arvioidaan ns. kompensoivia palkkaeroja selittämällä palkkoja ja työtyytyväisyyttä käyttäen indikaattoria sellaisille toimipaikoille, joissa on ollut korkea ylimääräinen työntekijöiden vaihtuvuus edellisten vuosien aikana. Tulokset tukevat kompensoivien palkkaerojen olemassaoloa, koska epävarmuus kasvattaa palkkoja, mutta sillä ei ole vaikutusta työtyytyväisyyteen.

Not available from ETLA

Julkaisun tietoja

Päiväys
2010
Sivuja
22
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti