Nokia’s Labor Inflows and Outflows in Finland: Observations from 1989 to 2010

Abstract

Nokia’s ascent, dominance, and descent have resulted in significant labor inflows and outflows in Finland. In this paper, we document the aspects of these flows using official register-based data covering virtually all individuals and organizations in Finland. Our setup may be compared to a laboratory experiment on the impacts of a single company on a country. During the 1990s, a large share of Nokia recruits were recent college graduates. Most of these recent graduates assumed various specialist and managerial positions at Nokia. During the 2000s, Nokia has been a good source of highly skilled labor for other businesses in Finland. More recently, an increasing share of former Nokia employees has been engaged with startups. Additionally, the proportion of former Nokia employees who have migrated to public sector jobs has grown.

Nokian työpaikkavirrat Suomessa: Havaintoja vuosilta 1989–2010

Tiivistelmä

Nokia on toimintansa aikana ollut merkittävä sekä sisään- että ulospäin suuntautuneiden työpaikkavirtojen lähde. Tässä raportissa tarkastelemme näitä työpaikkavirtoja monien eri taustamuuttujien avulla hyödyntäen Tilastokeskuksen rekisteripohjaisia aineistoja, jotka kattavat käytännössä kaikki henkilöt ja yritykset Suomessa. 1990-luvulla suuri osa Nokiaan tulleista työntekijöistä oli vastavalmistuneita tai opintojen loppusuoralla olevia opiskelijoita. Näistä useat työllistyivät erilaisiin asiantuntija- ja johtotason tehtäviin. 2000-luvulla Nokia on ollut huomattava työntekijöiden lähde yrityksille, jotka ovat rekrytoineet henkilöstöä korkeaa osaamistasoa vaativiin tehtäviin. Viime aikoina kasvava osuus entisistä Nokian työntekijöistä on perustanut uuden yrityksen tai muutoin työllistynyt alkuvaiheen yrityksiin. Myös siirtymät Nokiasta julkisen sektorin tehtäviin ovat lisääntyneet.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 10
Päiväys
03.05.2013
Avainsanat
Nokia, Suomi, ICT, Työpaikkavirrat, Työntekijä-työnantaja-aineisto
Keywords
Nokia, Finland, ICT, Labor flows, Employer-employee data
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D21, J63, M51
Sivuja
24
Kieli
Englanti