Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen julkisen talouden rahoituksellista kestävyyttä. Väestön ikääntyessä eläkemenot ja julkiset terveys- ja hoivamenot kasvavat ja koulutusmenot pienenevät, jos menot henkeä kohti kehittyvät nykyisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Kestävyyslaskelmiemme mukaan nykyinen verotaso ei riitä näiden meno­jen rahoittamiseen. Perusvaihtoehdossa oletamme, että finanssikriisi ei enää pahene ja että kriisin jälkeen tuottavuus palaa aiemmalle kasvu-uralleen. Suomen julkinen talous on tällöin vielä tilanteessa, jossa julkinen velka tai alijäämä ei ylitä uusia EU:ssa sovittuja rajoja. Julkisten menojen odotettua enemmyyttä tuloista kuvaavan kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Toisessa vaihtoehdossa kriisi pitkittyy ja pahenee, ja julkinen talous velkaantuu enemmän ennen kuin talous päätyy pitkän ajan kasvu-uralle, jolla kasvuvauhti on aiempaa matalampi. Kestävyysvaje tässä vaihtoehdossa olisi 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemään väestöennusteeseen.

Sustainability of Public Finances

Abstract

This study analyses financial sustainability of the Finnish public sector. Current tax rates are unlikely to yield sufficient tax revenue for financing public expenditure under an ageing population. In the base alternative we assume that the European crisis does not worsen and that productivity returns to its previous growth path. The estimate of the sustainability gap is 1 per cent of GDP, for the period 2012–2060. In an alternative where the crisis becomes prolonged and productivity converges to a lower growth path, the gap estimate is 2,5 per cent. The estimate is based on the 2012 population projection by Statistics Finland, where life expectancies are slightly lower and net migration substantially larger than in the 2009 projection.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 3
Päiväys
21.01.2013
Avainsanat
Julkinen talous, Eläkkeet, Terveys- ja hoivamenot, Rahoituksellinen kestävyys
Keywords
Public finance, Pensions, Health and long-term care, Sustainability gap
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H30, H62, H63
Sivuja
26
Kieli
Suomi