ICT outsourcing, user-driven and open innovation strategies in the generation of new data-based solution

Tiivistelmä: Kyselyaineisto 531 suomalaisesta yrityksestä osoittaa, että sekä yrityksen omaan käyttöön että markkinoille tuotettujen tietoperusteisten innovaatioiden syntymisessä merkityksellisempää on yrityksen tieto- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntämisestä syntyvä tieto ja osaaminen kuin yleisempi, T&K-investointien ja aineettoman pääoman kautta syntyvä osaaminen. Käyttäjälähtöisiä innovaatioita kehittävät yritykset eroavat yrityksistä, jotka eivät ole tuottaneet uusia tietoperusteisia ratkaisuja omaan käyttöönsä, kolmella keskeisellä tavalla: 1) Ne ovat tyypillisesti ulkoistaneet strategisesti osan tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, 2) yrityksen sisäinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa on muita tiiviimpää, ja 3) ne hakevat muita laajemmin tietoa yrityksen ulkopuolelta. Toisin sanoen, käyttäjälähtöisiä innovaatioita tuottavien yritysten suhteellisen avoimeen innovaatiotoiminnan strategiaan liittyy tiivis yrityksen sisäinen innovaatioyhteistyö, ja sekä yrityksen sisäisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen hyödyntäminen että ulkoisen asiantuntemuksen käyttö tarvittavilta osin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 7
Päiväys
21.03.2013
Avainsanat
käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, avoin innovaatiotoiminta, tietoperusteiset tuotteet ja palvelut, tieto- ja viestintäteknologia, ulkoistaminen
Keywords
user-driven innovation, open innovation, data-based products and services, ICT strategy, outsourcing
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
D22, L20, O31
Sivuja
26
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti