From Cleantech to Cleanweb – The Finnish Cleantech Space in Transition

Kotiranta AnnuTahvanainen Antti-JussiAdriaens PeterRitola Maria

Abstract

Now that the worst of the growing pains have been subdued, cleantech has made a respectable comeback onto the global agenda of firms, investors and economic developers alike. One might say it is bigger than ever, with a constantly proliferating range of cleantech companies and business models. In the midst of the resurgence, Finnish CleanTech has been recognized globally. Recent rankings by the WWF (WWF & Cleantech Group (2014): The Global Cleantech Innovation Index 2014) placed Finland in the top-3 of global leaders in cleantech, along with Israel and the US.

Against this backdrop, this report takes a closer look at the Finnish commercial cleantech space and scrutinizes it in light of select indicators such as degree of specialization into cleantech, type of industrial activity, generation of value added, financial performance as well as type and volume of intellectual property generated.

The results are thought-provoking. Of the many discoveries made in the report, three strike as critical: First, the Finnish cleantech space is dominated by manufacturing-driven businesses. Second, consumer-oriented technical innovations seem to be rare. And third, the engine of industrial renewal – the layer of small and medium –sized firms – seems to struggle with financial sustainability.

The ability to shift gears from manufacturing- to service-driven businesses may be compromised if the low financial viability of small and medium-sized companies turns out to be more than a statistical fluke. These firms have been known to possess the rare capability to mock conventional industry boundaries to develop novel business models and open new markets. Poor commercial performance would indeed be bad news for the long-term development of the cleantech space in Finland. To solidify these results, uncover the reasons behind them, and identify opportunities going forward, however, more in-depth inquiries need to be made.

In the gold rush era of digitalization, our findings beg the question whether the seemingly dominant focus on manufacturing, engineering and technology could become the ball-and-chain to the growth of Finnish cleantech. Digitalization is currently revolutionizing service businesses and providing opportunities to harness vast consumer markets for rapid, scalable growth – particularly in the area of resource efficiency – via new, often disruptive business models. In recent years these opportunities have been widely discussed in several contexts including cleanweb, smart cities, internet of things, and consumer cleantech.

Should the Finnish cleantech industry do what the Finns have always done best and stick to the development of cutting-edge technological solutions? Or should Finnish companies adopt service-based business models that have allowed other countries (notably the US) to transition to the digital age of cleantech?

Given the central role of information technology in cleantech 2.0 businesses, there is a clear opportunity to leverage the innovative capacity of the Finnish ICT industry to: (a) accelerate the adoption of green solutions, (b) drive economic growth, and (c) render cleantech companies not only profitable, but also attractive investments.

Cleantechin paluu – onko todellisuus edelleenkään tarua ihmeellisempää?

Tiivistelmä

Cleantechin kasvukivut näyttävät selätetyiltä. Ala on noussut otsikoihin suurempana kuin koskaan. Se kiinnostaa jälleen sekä kansainvälisiä yrityksiä, sijoittajia että kehitysorganisaatioita. Innostuneiden eturintamassa kulkee myös yhdeksi edelläkävijöistä julistautunut Suomi.

Tämän raportin tavoitteena on tarkastella julistuksen perusteita; millaisena näyttäytyy kaupallinen cleantech Suomessa, kun tarkastelun kohteena ovat muun muassa cleantechin eri sektorit, arvonlisäys, taloudellinen menestys sekä aineettoman pääoma muodostus?

Tulokset haastavat lukijan ja herättelevät tarkastelemaan povattua talouden pelastajaa kriittisesti. Kolme löydöstä nostettakoon erityisesti esille: Ensinnä, suomalaisen cleantechin kivijalka on valmistavassa teollisuudessa. Toiseksi, kuluttajille suunnatut innovaatiot ovat harvassa. Kolmanneksi, teollisuuden uudistumisen ytimen – pienten ja keskisuurten cleantech-yritysten – taloudellinen tilanne on vähintäänkin hälyttävä.

Jos pienten ja keskisuurten yritysten heikko taloudellinen tilanne on enemmän kuin tilastollinen harha, saattaa edessä siintävän kehityksen tie olla kuoppainen. Jos nämä talouden ketterimmät liikkujat todella taistelevat kannattavuusongelmien kanssa, pienenee uudistajien ydin; innovatiivisten kehittäjien ja toimialarajat yrittävien radikaalien joukko. Tällöin suomalaisen cleantech alan pitkäjänteinen kestävyys saattaa aidosti olla vaakalaudalla.

Asia on polttava. Digitalisaatio on mullistamassa palveluita ja tarjoamassa mahdollisuuksia valjastaa myös valtavat kuluttajamarkkinat nopeaan ja skaalautuvaan kasvuun uusien, ja usein disruptiivisten liiketoimintamallien avulla. Cleanweb, älykkäät kaupungit, teollinen internet, ja kuluttaja-cleantech ovat vain joitain kasvualueita, joilla palvelumallit tulevat esittämään merkittävää roolia. Mallien kehittämiseen tarvitaan puolestaan ennakkoluulottomia, rohkeita ja tietenkin kannattavia kasvuyrityksiä.

Samaan aikaan kun digitalisaatio mullistaa palveluita, näyttää suomalainen cleantech kuitenkin uivan vastavirtaan takertumalla valmistavaan teollisuuteen. Onko mahdollista, että tuotannon ja teknologian korostunut osuus suomalaisesta cleantechistä muodostuu alan kasvun kiviriipaksi?

Yksi palvelupohjaisen cleantechin tukirangoista ovat erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat. Molemmilla osa-alueilla suomalainen teollisuus- ja palvelutuotanto on vahvoilla. Nyt vaaditaan erityisesti uusia liiketoimintamalleja, joilla nämä vahvuudet voidaan valjastaa vihreiden ratkaisujen kehittämiseen, sijoituksien houkuttelemiseen ja taloudellisen kasvun kiihdyttämiseen.

Rohkeita uranuurtajia on jo olemassa. Ne eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa yksinään väräytä talouden tilastomittareita. Aitoa kasvua saadaan aikaiseksi kun nämä kasvavat, digitalisaation aallonharjalla ratsastavat palveluyritykset kytketään osaksi teollista ekosysteemiä. Tarvitaan rohkeutta avata perinteiset arvoketjut uudenkaltaisille toimijoille ja toiminnoille. Se parantaisi kuitenkin muutosta ajavien kasvuyritysten kannattavuutta ja mahdollistaisi uusien kasvumarkkinoiden valtaamisen talouden perinteisemmille vetureille.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 43
Päiväys
26.03.2015
Avainsanat
Cleantech, Cleanweb, Teollinen uudistuminen, Digitalisaatio, Tilastot, Suomen kansantalous
Keywords
Cleantech, Cleanweb, Industrial renewal, Digitalization, Statistics, Finnish economy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L16, O12, O14, O52
Sivuja
46
Kieli
Englanti