Fiscal Federalism in Four Federal Countries

Virkola Tuomo

Abstract

This paper provides a characterization of the fiscal policy framework in four established federal countries with heterogeneous intergovernmental relations and demographic characteristics: Canada, Germany, Switzerland and the United States. We consider the implications of fiscal federalism from three different perspectives. First, we study the allocation of expenditure responsibilities and revenue generating instruments to different levels of government (federal, state and local) and discuss the role of intergovernmental transfers schemes and fiscal rules in each country. Second, we study the implementation of macroeconomic stabilization policy across different levels of government. Third, we discuss the evidence on the degree of inter-state risk sharing and the role of federal transfers in smoothing regional income shocks in federal countries. We conclude with the main implications to the euro area and to the debate on common fiscal instruments.

Fiskaalinen federalismi neljässä liittovaltiossa

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan fiskaalista federalismia neljässä liittovaltiossa: Kanadassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Fiskaalista federalismia lähestytään kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi tarkastellaan kuinka vastuu julkisten palveluiden tarjonnasta ja instrumentit näiden rahoittamiseksi ovat jakautuneet eri hallinnon tasoille (liittovaltio, osavaltiot ja kunnat) sekä keskustellaan hallinnonvälisten tulonsiirtojen ja finanssipolitiikan sääntöjen merkityksestä kussakin liittovaltiossa. Toiseksi tarkastellaan kuinka makrotaloudellista vakautuspolitiikkaa harjoitetaan eri hallinnon tasoilla. Kolmanneksi keskustellaan fiskaalisen federalismin ja tulonsiirtojen merkityksestä alueellisen riskinjaon näkökulmasta. Näiden kolmen näkökulman kautta raportissa vertaillaan liittovaltioiden fiskaalista federalismia euroalueen finanssipoliittisiin instrumentteihin ja finanssipoliitisiin sääntöihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 38
Päiväys
31.10.2014
Avainsanat
Fiskaalinen federalismi, Fiskaaliunioni, Riskinjako
Keywords
Fiscal federalism, Fiscal union, Risk sharing
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F45, E62, H60, H70
Sivuja
44
Kieli
Englanti