Euro – How Big a Difference: Finland and Sweden in Search of Macro Stability

Suni PaavoVihriälä Vesa

Abstract

The euro crisis has rekindled questions about the advantages and disadvantages of membership in the European Monetary Union. In the Northern periphery of the EU, the different monetary regime choices of Finland and Sweden have created a particularly interesting testing ground for the benefits of the EMU. The average growth rates were rather similar before the Great Recession that started in the autumn of 2009, while Sweden has grown faster since that. In terms of price stability Sweden has fared somewhat better than Finland in the EMU period. We assess the effects of the regime choice by simulating the behaviour of the Swedish economy with National Institute’s Global Econometric Model (NiGEM) on the assumption that Sweden had joined the EMU in 1999. The simulation exercise suggests that the independent monetary regime reduced the impact of the global shock on Sweden. The different monetary regimes cannot, however, explain the growth gap between Sweden and Finland anymore in 2012. Other factors, such as the decline of the Nokia cluster, are needed for that. As a whole, our results suggest that the different choices with regard to the EMU have not affected the macroeconomic outcomes very much.

Euron merkitys Suomen ja Ruotsin pyrkimykselle makrotalouden vakauteen

Tiivistelmä

Eurokriisi on herättänyt uudelleen keskustelun Euroopan rahaliittoon kuulumisen hyödyistä ja haitoista. Talouksiltaan varsin samankaltaisten Suomen ja Ruotsin erilaiset EMU-ratkaisut tarjoavat tässä suhteessa kiinnostavan vertailumahdollisuuden. Molempien maiden talouskasvu oli hyvin samankaltaista ennen syksyllä 2008 alkanutta ”Suurta taantumaa”. Sen jälkeen Ruotsin talouskasvu on ollut Suomea nopeampaa. Vastaavasti hintakehitys on EMU-aikana ollut Ruotsissa hieman vakaampaa kuin Suomessa. Arvioimme raha- ja valuuttakurssijärjestelmän valinnan vaikutuksia kansainvälisen talouden ekonometrisen mallin (NiGEM) avulla olettamalla Ruotsin liittyneen EMUun vuonna 1999. Simulointitulosten mukaan Ruotsin euroalueesta poikennut korko- ja valuuttakurssikehitys lievensi globaalin shokin vaikutusta Ruotsin talouteen. Rahataloudellisen regiimin erilaisuus ei kuitenkaan selitä kuilua Ruotsin ja Suomen tuotannon tasojen välillä enää vuonna 2012. Siihen täytyy olla muita syitä, kuten Nokia-klusterin heikentyminen. Kaiken kaikkiaan EMU-ratkaisusta johtuvat kokonaistaloudellisen kehityksen erot eivät ole tavattoman suuria.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 7
Päiväys
04.03.2013
Avainsanat
Ruotsi, Suomi, EMU, Simulointi, Kontrafaktuaalinen
Keywords
Finland, Sweden, EMU, Simulation, Counter factual
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C15, F17, F37, P52
Sivuja
18
Kieli
Englanti