EMU-eron vaikutukset – simulointeja NiGEM-mallilla

Suni Paavo

Tiivistelmä

Yksittäisten jäsenmaiden irrottautuminen euroalueesta joko pakon edessä tai muista syistä on ollut usein esillä julkisessa keskustelussa viime vuosina. EMU-eron vaikutuksia on kuitenkin arvioitu verraten vähän. Erokeskustelu on painottunut kriisimaihin, mutta Suomen talousongelmien syvennyttyä on keskustelua käyty myös Suomessa.

Raportissa tarkastellaan makrotaloudellisen mallin avulla mahdollisen EMU-eron vaikutuksia ensiksi Kreikassa, joka on euroalueen heikoimpia talouksia. Tämän jälkeen pyrimme hahmottamaan taloudeltaan suhteellisen hyvässä kunnossa olevan Suomen EMU-eron talousvaikutuksia. Vaikutusarviot tehdään kansainvälisen talouden ekonometrisen mallin (NiGEM) avulla. Tässä mallissa maailmantalous on kuvattu verraten yksityiskohtaisesti talousteoriaan ja menneeseen talouskehityksen nojautuen.

Simuloidut EMU-eron hyödyt ja haitat, pääosin BKT-vaikutuksin mitattuna, liittyvät lyhyellä ja etenkin pitkällä aikavälillä työmarkkinoiden kykyyn maltilliseen palkanmuodostukseen ja siihen, pystytäänkö rahoitusmarkkinat pitämään vakaina.

A Withdrawal from the Eurozone: Some Simulation Studies with the NiGEM Model

Abstract

A withdrawal of a member state from the EMU due to market pressure has been a rather popular topic in the public debate in recent years. However, the effects of a withdrawal have been analysed quantitatively surprisingly little. Discussions have been concentrated on the crisis countries, but as the Finnish economic difficulties have deepened also on Finland.

In the report, the effects of the potential withdrawal of Greece, one of the weakest economies in the EMU, is studied first. In addition we try to sketch the economic effects of a withdrawal of the relatively more balanced Finland. The analysis is made using an international econometric model (NiGEM), where the global economy and the individual economies are described in a rather detailed way based on economic theory and past economic behaviour.

Benefits and costs, measured with effects on the GDP, of a withdrawal are related in the short and particularly in the longer run to the ability of labour markets to achieve sustainable wage agreements and to the ability to keep the financial markets calm.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 39
Päiväys
14.11.2014
Avainsanat
NiGEM, Simulaatio, EMU, EMU-ero
Keywords
NiGEM, Simulation, EMU, Grexit, Fixit
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F45, F47
Sivuja
34
Kieli
Suomi