Patents and Technological Change – A Review with Focus on the FEPOCI Database

Nikulainen TuomoPajarinen MikaPalmberg Christopher

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 984
Päiväys
2005
Avainsanat
patentit, sitaatit, innovaatiot, teknologinen kehitys, Suomi
Keywords
patents, citations, innovation, technological change, Finland
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti