Is the Cost of Debt Capital Higher for Younger Firms?

Hyytinen AriPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 946
Päiväys
2004
Avainsanat
yritysrahoitus, pk-yritykset, vieraan pääoman kustannukset, yrityksen ikä
Keywords
small business finance, cost of debt capital, firm age
JEL
G14,G31,G32
Sivuja
17
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti