Does a Slump Really Make You Thinner? Finnish Micro-level Evidence 1978 -2002

Böckerman PetriJohansson EdvardHelakorpi SatuPrättälä RitvaVartiainen ErkkiUutela Antti

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 928
Päiväys
2004
Avainsanat
ylipaino, suhdanteeet, terveys
Keywords
overweight, business cycles, health
JEL
E32,I12,R11
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti