Foreign Ownership in Finland – Boosting Firm Performance and Changing Corporate Governance

Ylä-Anttila PekkaAli-Yrkkö JyrkiNyberg Martti

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 904
Päiväys
2004
Avainsanat
suorat sijoitukset , ulkomainen omistus, kasvu, johtamis- ja valvontajärjestelmät
Keywords
foreign direct investment, foreign ownership, growth, corporate governance
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti