Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet – Taustaselvitys valtiovarainministeriölle

Hernesniemi Hannu

Valtiovarainministeriö tilasi Etlatieto Oy :ltä selvityksen merenkulun toimintaedellytyksistä, kilpailukyvystä ja sopeuttamistoimista. Rahtilaivojen kilpailukyky on merkittävästi parantunut, kun sekamiehitys sallittiin ja tonnistoverolaki astui voimaan. EU :n ulkopuolisen merimiesten käyttö alentaa laivan työkustannuksia 20 -30 prosentilla. Tonnistoverolaki vähentää rahtialusten verotusta 10-30 milj. eurosta puoleen miljoonaan euroon. Sekamiehityssopimus ei koske matkustajalaivoja. Niitä ei myöskään kannata siirtää tonnistoveron alle, koska myymälämyynti joutuisi erillisverotettavaksi, mikä romahduttaisi kannattavuuden. Vuonna 2015 astuvat voimaan 0,1 % :n rikkirajat meriliikenteelle. Uusissa laivoissa typen oksidien ja hiilidioksidin päästöjä on rajoitettava. Lisäksi pilssivesien ja jätteiden käsittelymääräykset tiukentuvat. Näistä aiheutuu merkittäviä investointipaineita. EU pohtii arvonlisäverottoman palvelumyynnin poistamista sisäliikenteessä, mikä laskisi matkustajalaivojen myyntiä 55 milj. euroa ja katteita 25 milj. euroa. Sekamiehitys, jos se yleistyy nykyvauhtia, alentaa merenkulun tukia – vuonna 2015 säästöt olisivat jo 10 milj. euroa. Säästöjä saataisiin myös rationalisoimalla hajanaista koulutusta, mikä mahdollistaisi koulutuksen tason nostamisen. Meripelastuksen ja VTS-keskusten valvontatehtävät voitaisiin yhdistää Helsingissä ja Turussa. Jäänmurrossa valtion kannattaisi keskittyä ulkomaankaupan kuljetusten turvaamiseen ja luopua offshore-liiketoiminnasta. Sen ja monitoimimurtajien myynnillä rahoitettaisiin jäänmurtolaivaston uusinvestointeja ilman lisävelkaa ja sen korkokustannuksia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1270
Päiväys
2012
Avainsanat
Merenkulku, kilpailukyky, tuet, säästöt ja kehittäminen
Keywords
Shipping, competitiveness, subsidies, savings and development
JEL
L92,L98,H25,K20
Sivuja
58
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi