Innovaatiotoiminta – Näkemyksiä hyvinvointialaan ja työelämän kehittämiseen

Hyvärinen Jari

Tutkimuksessa selvitetään hyvinvointi-alan ja työelämän rakenteita ja haasteita innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Aluksi tutkimuksessa vertaillaan Suomen hyvinvointialan laatua ja tuottavuutta kansainvälisissä tilastoissa ja tutkimuksissa sekä alan t&k&i-toimintaa. Raportissa tarkastellaan myös lyhyesti alan yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteita sekä IT :n merkitystä tuottavuuden parantamiseksi. Raportin lopussa tarkastellaan työelämän hyvinvointiin ja laatuun liittyviä kansainvälisiä vertailuja ja tutkimustuloksia sekä innovaatiotoimintaa Suomen kannalta

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1256
Päiväys
2011
Avainsanat
hyvinvointi, terveys, työelämä, tuottavuus, innovaatiotoiminta
Keywords
well-being, health, working life, productivity, innovation activity
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi