Europe Lagging Behind in ICT Evolution: Patenting Trends of Leading ICT Companies

Seppälä TimoMartikainen Olli

Tässä raportissa tutkimme uuden Internet-ekosysteemin strategioita tarkastelemalla OECD PATSTAT aineistoja matkapuhelinten käyttöjärjestelmäohjelmistoja kehittävien yritysten näkökulmasta. Aineiston tukena hyödynnämme myös uusimpia pohjoisamerikkalaisia patenttioikeudenkäyntimateriaaleja matkapuhelinohjelmisto- ja laitteistoyritysten välillä. Näiden aineistojen perusteella pyrimme ymmärtämään arvoketjumuutoksia ja viimeaikaisia yritysten tekemiä strategisia päätöksiä. OECD PATSTAT–aineistoihin ja havaintoihimme perustuvan analyysin pohjalta voidaan päätellä, miten matkapuhelinlaitteisto- ja ohjelmistoyritykset kilpailevat teollisista oikeuksista ja toimialan uuden konvergenssin hallinnasta sekä, miten laitteistopohjaisia teollisia oikeuksia arvotetaan ohjelmisto- ja heuristiikka-pohjaisten teollisten oikeuksien suhteen. Tämä teollinen konvergenssi sisältää osanaan Applen, Googlen ja Microsoftin teknologiaan perustuvat uudet ekosysteemit, jotka muuttavat monien yritysten rooleja nykyisessä mobiiliarvoketjussa

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1254
Päiväys
2011
Avainsanat
Apple, Microsoft, Google, Nokia, ICT, ekosysteemi, immateriaalioikeudet, patentointi
Keywords
Apple, Microsoft, Google, Nokia, ICT, ecosystems, intellectual property, patenting
JEL
L86,L8,L25
Sivuja
18
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti