Globalization, Creative Destruction, and Labor Share Change: Evidence on the Determinants and Mechanism from Longitudinal Plant-level Data

Maliranta MikaBöckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan työn tulo-osuuden muutoksen mikrotaloudellisia mekanismeja käyttäen teollisuuden toimipaikka-aineistoa vuosilta 1975–2005. Lisäksi tarkastelemme työn tulo-osuuden kehityksen kytköstä työn tuottavuuden ja palkkojen muutosten mikro-dynamiikkaan. Työn tulo-osuuden muutos hajotetaan ns. toimipaikkatekijään (keskimääräinen muutos jatkavissa toimipaikoissa) sekä rakennemuutostekijään. Rakennemuutoksen kontribuutio on negatiivinen silloin, kun kannattavien yritysten markkinaosuudet kasvavat. Tulosten mukaan viennin osuuden kasvulla on ollut negatiivinen yhteys työn tulo-osuuden muutokseen Suomessa. Vaikutus tulee siitä, että viennin kasvu kiihdyttää työn tuottavuutta kasvattavaa rakennemuutosta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1178
Päiväys
2009
Avainsanat
globalisaatio, kansainvälinen kauppa, ulkomaalaisomistus, mikro-tason rakenne¬muutos, työn tulo-osuus
Keywords
globalization, international trade,foreign ownership, micro-level restructuring, labor share
JEL
F16,J31
Sivuja
34
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti