Verkostoista alueellista elinvoimaa? Havaintoja yrityskyselystä

Kolmella neljäsosalla suomalaisyrityksistä on normaaleja vaihdantasuhteita syvempiä kumppanuuksia ulkopuolisten tahojen kanssa – eli ne ovat verkostoituneita. Alueellisesti verkostoituminen on yleisintä Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa/Kainuussa, Keski-Suomessa ja Lapissa/Pohjois-Pohjanmaalla. Määrällisesti ja laadullisesti tärkeintä on verkostoituminen toisten yritysten kanssa. Verkostoituminen on leimallisesti paikallista – erityisesti näin on oppi- ja tutkimuslaitos- sekä viranomaisverkostoitumisen osalta. Verkostoituminen saattaa olla yhteydessä ripeämpään kasvuun matalan teknologian aloilla. Kansallisessa klusterissa toimimisella näyttäisi oleva positiivinen yhteys yrityksen parempaan kannattavuuteen. On merkkejä siitä, että eräissä tapauksissa verkostoituminen on yrityksen hengissä pysymisen kannalta jopa välttämätön toimintatapa paikallisten ”anonyymien” panosmarkkinoiden puuttuessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1157
Päiväys
2008
Avainsanat
Verkostoituminen, yritysyhteistyö, kannattavuus, kasvu
Keywords
Inter-organizational networking, business collaboration, profitability, growth
JEL
D21,L14,L22,L25
Sivuja
93
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi