Ikääntyneiden varallisuus ja sen muuttaminen kulutukseksi

Määttänen NikuValkonen Tarmo

Tarkastelemme missä määrin eläkkeellä olevat kotitaloudet voisivat täydentää lakisääteistä eläketurvaansa muuntamalla osan varallisuudestaan tulovirraksi. Vertaamme eläkeikäisten kotitalouksien varallisuutta niiden lakisääteisiin eläkkeisiin. Kuvaamme myös erilaisia rahoitustuotteita, joiden avulla kotitaloudet voivat muuntaa varallisuuttaan tulovirraksi ja niiden verotusta. Lisäksi tarkastelemme mallilaskelmien avulla, minkälaiset kuluttajat hyötyisivät eniten mahdollisuudesta muuttaa osa eläkeikään mennessä kertyneestä varallisuudesta elinikäiseksi eläkkeeksi kertamaksullisten eläkevakuutusten avulla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1141
Päiväys
2008
Avainsanat
varallisuus, verotus, eläkevakuutukset
Keywords
equity release, taxation, life annuities
Sivuja
40
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi