Sukupuolen vaikutus nuorten toimihenkilöiden urakehitykseen

Nykänen Pia

Tutkimuksessa selvitetään nuorten naisten ja miesten urakehityseroja työuran ensimmäisten vuosien aikana. Kuvauksellisessa analyysissä vertaillaan naisten ja miesten ensimmäisen tehtävän vaativuustasoja sekä työmarkkinaliikkuvuutta. Ekonometrinen osuus koostuu ylennyksen ja tehtävänvaihdon todennäköisyyksien estimoinneista paneeliprobit -mallien avulla. Käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkakyselyihin perustava toimihenkilötilasto, josta on tätä tutkimusta varten poimittu nuoria uusia rekrytointeja. Tutkimuksen tulosten mukaan naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja uran ensimmäisten vuosien aikana. Naiset vaihtavat tehtävää ja saavat ylennyksen yhtä usein kuin miehet. Naiset kuitenkin aloittavat uransa miehiä vähemmän vaativista tehtävistä. Lisäksi naisvaltaiset tehtävät osoittautuivat umpikujiksi. Naisten osuuden nousu tehtävässä pienentää sekä mahdollisuuksia vaihtaa tehtävää että saada ylennys.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1117
Päiväys
2008
Avainsanat
sukupuolten urakehitysero, työmarkkinaliikkuvuus
Keywords
gender difference in career development, job mobility
JEL
J16,J62,M51
Sivuja
84
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi