Is There a Motherhood Wage Penalty in the Finnish Private Sector?

Napari Sami

Tämä tutkimus käsittelee perhevapaiden vaikutusta äitien palkkakehitykseen Suomen yksityisellä sektorilla. Palkkavaikutusten suuruuden arvioimisen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten ns. lapsisakon suuruus vaihtelee lapseen liittyvän urakatkon pituuden mukaan. Kolmantena teemana tutkimuksessa pohditaan lapsisakon pysyvyyttä. Onko lapsen saamisella pysyviä vaikutuksia äidin palkkauraan vai ovatko vaikutukset luonteeltaan lyhytkestoisia? Tutkimuksessa käsitellään myös yrityspiirteiden merkitystä lapsisakon määräytymisessä ja pyritään vastaamaan kysymykseen, valikoituvatko äidit mahdollisesti erityyppisiin yrityksiin kuin lapsettomat naiset ja mikä merkitys tällä on lapsisakon suuruuden kannalta? Viimeisenä aiheena tutkimuksessa perehdytään siihen, miten lapsisakon suuruus mahdollisesti vaihtelee työntekijän ja yrityksen piirteiden mukaan. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan lapsisakon suuruutta ehdollisen palkkajakauman eri osissa. Kärsivätkö korkeatuloiset äidit mahdollisesti suuremman sakon kuin matalatuloiset äidit?

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1107
Päiväys
2007
Keywords
wages, mothers, human capital
JEL
J13,J24
Sivuja
46
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti