Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa

Tarkastelemme yksityistä eläkesäästämistä Suomessa. Luotaamme tulevaisuutta arvioimalla miten lakisääteisen eläketurvan muuttuminen ja eliniän piteneminen vaikuttavat yksityisen eläkesäästämisen tarpeeseen. Tarkastelemme asiaa nuorten, hiljattain työelämään astuneiden ikäluokkien aikahorisontilla. Käsittelemme yksityistä eläkesäästämistä niin kotitalouksien, rahoituslaitosten kuin julkisen taloudenkin näkökulmasta

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1089
Päiväys
2007
Avainsanat
yksilöllinen säästäminen, eläkevakuutus, verotuet
Keywords
personal saving, pension insurance, tax subsidies
JEL
D14,G22,H24,J11
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi