Pääomasijoitukset ympäristöalalla ja tilastollisen seurannan kehittäminen

Hernesniemi HannuViitamo Esa

Osana Sitran Ympäristöohjelmaa Sitra tilasi Etlatieto Oy :ltä selvityksen pääoma-sijoittamisesta ympäristöliiketoimintaan ja sen tilastoinnin kehittämisestä. Aiemmin ohjemassa on tehty selvitys Suomen ympäristöliiketoiminnasta ja sen tilastoinnin kehittämisestä.

Ympäristöliiketoiminta on yksi maailmantalouden kasvualoista. Suurimmat markkinat ovat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, mutta Aasiassa kasvu on nopeinta. Puhtaiden teknologioiden valmistuksessa Eurooppa on kilpailukykyinen. Maailman 500 suurimmasta pääomasijoittajasta 28 % oli tehnyt sijoituksia ympäristöliiketoimintaan, mikä on vajaa puolet suosituimpaan alaan, ohjelmistoteollisuuteen sijoittaneista. Seuraavana viitenä vuotena sijoitukset ympäristöteknologiaan kasvavat nopeimmin. Suomessa tehtiin 41 sijoitusta 26 :een ympäristöliiketoiminnan yritykseen vuosina 1998 – 2005. Kokonaissijoitukset olivat 85 miljoonaa euroa. Ympäristöteknologiayrityksille tehdyssä kyselyssä ilmeni, että parin seuraavan vuoden kuluessa pääomasijoituksia haluaa kaksinkertainen yritysmäärä.

Pääomasijoitukset ympäristöliiketoimintaan ehdotetaan selvitettäväksi Suomen pääomasijoitusyhdistyksen kyselyn yhteydessä vuosittain. Lisäksi ehdotetaan, että vastaavaan tapaan tiedot kerättäisiin muissakin Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen jäsenmaissa, jolloin saataisiin vertailukelpoista ja läpinäkyvää tilastotietoa koko Euroopasta. Lisäksi olisi kerättävä ympäristöliiketoiminnan yrityksiltä määrävälein tietoa pääomasijoitusten tarpeesta ja suhtautumisesta pääomasijoittamiseen.

Venture Capital Investment in Environmental Industries and Their Monitories

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1039
Päiväys
2006
Avainsanat
pääomasijoittaminen, ympäristöliiketoiminta, puhtaat teknologiat, tilastointi, Suomi
Keywords
venture capital investment, environmental industries, clean technologies, monitoring system, Finland
JEL
L52,Q50,C10
Sivuja
42
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi