Impact of R&D on Productivity -Firm-level Evidence from Finland

Ali-Yrkkö JyrkiMaliranta Mika

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (t&k) vaikutusta yritysten tuottavuuteen. Aineistona käytetään laajaa yritystason paneliaineistoa vuosilta 1996-2004. Analyysin tulokset ovat kaksitahoiset. Lyhyellä aikavälillä t&k-toiminnalla ei näytä olevan tuottavuusvaikutuksia, jotka olisivat tilastollisesti merkitseviä. Tämä tulos muuttuu merkittävästi, kun analyysissä otetaan huomioon 3-5 vuotta sitten tehty t&k-toiminta. Tällöin t&k-toiminnalla on selvä tilastollisesti ja myös kokoluokaltaan merkittävä tuottavuusvaikutus. Tulosten mukaan kestää siis noin kolmesta viiteen vuotta ennen kuin t&k-toiminta näkyy yritysten tuottavuudessa

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1031
Päiväys
2006
Keywords
research and development, dynamic, productivity, lag, long run
JEL
H25,O32,O38
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti