Technology Sourcing Through Acquisitions – Do High Quality Patents Attract Acquires?

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten patenttien laatu vaikuttaa todennäköisyyteen, että yrityksestä tulee yrityskaupan kohde. Jos yritys omistaa laadukkaita/arvokkaita patentteja, muut yritykset voivat kiinnostua ostamaan yrityksen saadakseen patentit itselleen. Tässä tutkimuksessa patenttien laatua mitataan käyttämällä patenttiviittauksia. Tutkimuksen keskeiset empiiriset tulokset ovat seuraavat. Ensiksi, patenttien omistaminen korreloi sen kanssa, että kyseisen yrityksen ostaa joku ulkomainen yritys. Sen sijaan patenttien omistus ei vaikuta todennäköisyyteen, että kotimainen yritys ostaa patenttien haltijayrityksen. Tutkimuksen toinen keskeinen tulos on se, että patenttien laadulla ei ole vaikutusta todennäköisyyteen tulla yrityskaupan kohteeksi. Tulos pysyi samana koskien sekä kotimaisten yritysten kohteita että ulkomaisten yritysten kohteita.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1025
Päiväys
2006
Avainsanat
yrityskauppa, fuusio, patentti, laatu, yrityskauppakohde, todennäköisyys
Keywords
acquisition, M&A, patent, quality, value, target, likelihood
JEL
F21,F23,G34
Sivuja
16
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti