Aggregate Mortality Risk and the Insurance Value of Annuities

Alho JuhaMäättänen Niku

Kuolevuuden alenemisvauhdin ennustaminen on epävarmaa. Tarkastelemme säästämis-kulutuspäätöksen sisältävää elinkaarimallia tilanteessa, jossa kuluttaja tuntee kuolevuuden ennustejakauman. Kalibroimme ennustejakauman eurooppalaisen aineiston perusteella. Arvioimme mallin avulla, miten kuolevuuteen liittyvä epävarmuus vaikuttaa kuluttajan hyvinvointiin ja missä määrin kuluttajat pystyvät suojautumaan sitä vastaan eläkevakuutusten avulla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1005
Päiväys
2006
Avainsanat
eläkevakuutus, kuolevuusriski
Keywords
annuities, aggregate mortality risk
JEL
G22,D14
Sivuja
15
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti