From Russian Forests to World Markets. A Competitive Analysis of the Northwest Russian Forest Cluster

Dudarev GrigoriBoltramovich SergeyEfremov Dmitry

This study examines the Northwest Russian forest industry, traditionally the region’s most important industry, its competitiveness and future prospects. The transition to the market economy and privatization have left their mark on the industry. Demand and markets have changed, requiring new strategies, operation models and industrial policy. The book analyzes competitiveness employing the so-called cluster analysis approach. The competitiveness of the Northwest Russian forest industry is currently based on production factors, whose conditions have, however, deteriorated during the reform process. Machinery and equipment are outdated, productivity is low and production consists mainly of products with low value added. In principle, the Northwest Russian forest cluster has all the necessary elements that, if developed and improved, could make the cluster competitive. Such developments and improvements require substantial investments and cooperation amongst companies. The book also introduces the most important forest industry companies of Northwest Russia. For many companies export revenues are the main source of income. Investments in production and infrastructure are needed to keep exports at their present level and to increase them. Foreign investors can play a very important role in the development of the Northwest Russian forest industry, if the risks associated with, and barriers to, investment are reduced.

Tutkimus käsittelee Luoteis-Venäjälle perinteisesti tärkeää metsäteollisuutta, sen kilpailukykyä ja tulevaisuudennäkymiä. Venäjän siirtyminen markkinatalouteen ja yksityistäminen ovat jättäneet jälkensä metsäteollisuuteen. Kysyntä ja markkinat ovat muuttuneet; nyt tarvitaan uusia strategioita, toimintamalleja ja elinkeinopolitiikkaa. Tutkimuksessa analysoidaan kilpailukykyä ns. klusterianalyysin avulla. Tällä hetkellä kilpailukyky perustuu tuotannontekijöihin, joiden tila on uudistusten myötä kuitenkin heikentynyt. Koneet ja laitteet ovat vanhentuneita, tuottavuus alhainen ja tuotanto keskittyy jalostamattomiin tuotteisiin. Periaatteessa Luoteis-Venäjän metsäklusterilla on kaikki peruselementit, joita kehittämällä siitä voisi tulla kilpailukykyinen. Uudistuminen vaatii mittavia investointeja ja yhteistyötä yritysten kesken. Tutkimuksessa esitellään Luoteis-Venäjän tärkeimmät metsäteollisuusyritykset. Monille yrityksille vienti on pääasiallinen tulonlähde. Myös sen pitäminen nykyisellä tasolla ja kasvattaminen edellyttävät investointeja tuotantoon ja infrastruktuuriin. Ulkomaisten investoijien merkitys metsäteollisuuden uudistamisessa voi olla suuri, jos investoinnin esteitä ja riskejä saadaan pienennettyä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 195
Päiväys
2002
Avainsanat
Luoteis-Venäjä, metsäteollisuus, klusterit, kilpailuetu, kasvu, elinkeinopolitiikka
Keywords
Northwest Russia, forest industry, clusters, competitive advantage, growth, industrial policy
Sivuja
154
Hinta
29.00 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti