NOKIA – A Big Company in a Small Country

Ali-Yrkkö JyrkiPaija LauraReilly CatherineYlä-Anttila Pekka

Huolimatta Nokian kasvavista ulkomaan toiminnoista Suomi on sille yhä tärkeä markkina-alue. Merkittävä osa sekä tuotannosta että tutkimus- jakehitystoiminnasta tehdään Suomessa.NOKIA – A Big Company in a Small Country -kirjassa Jyrki Ali-Yrkkö, Laura Paija, Catherine Reilly ja Pekka Ylä-Anttila tarkastelevat Nokian vaikutusta Suomen talouteen. Erityisesti analysoidaan sen vaikutusta Suomen vientiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä bruttokansantuotteeseen.Tarkastelut osoittavat, että yrityksellä on ollut laajat vaikutukset koko kansantalouteemme.Yhteenveto (englanniksi):

out of print

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 162
Päiväys
2002
Sivuja
55
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti