Arvio matkailualan toipumisesta pandemiasta 2021–2023

Kaitila VilleLehmus Markku

Tiivistelmä

Tässä muistiossa arvioimme Suomen matkailualan toipumista covid19-pandemiasta vuosina 2021–2023. Tarkastelun kohteena ovat matkustajaliikenne lento- ja laivaliikenteessä, ravitsemisala sekä majoitusala. Covid19-virus on osoittautunut muuntautumiskykyiseksi, eikä pandemia suinkaan ole ohitse. Tämä lisää epävarmuutta erityisesti kansainvälisen matkailun elpymisen suhteen. Matkailuala elpyy rokotekattavuuden myötä ja pandemian muuten väistyessä, mutta liikematkustamisen ja mannertenvälisen lentoliikenteen toipuminen pandemiaa edeltäneelle tasolle kestää pitkään.

Post-Covid Recovery Scenarios for the Travel Industry

Abstract

We assess the recovery of the Finnish travel industry from the covid19 pandemic in 2021–2023. The subject of the study is air and sea passenger traffic, the food service (restaurant) and accommodation industries. The Covid19 virus has proven to be capable of mutations, and the pandemic is by no means over. This increases uncertainty, especially with regard to the recovery of international travel. The travel industry will recover with vaccine coverage and when the pandemic will otherwise subside, but it will take a long time for business travel and intercontinental air transport to recover to pre-pandemic levels.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 100
Päiväys
29.10.2021
Avainsanat
Ennustaminen, Palvelut, Kuljetus, Skenaariot, Covid19
Keywords
Forecasting, Services, Transportation, Scenarios, Covid19
ISSN
2323-2463
JEL
E27, L83, L93, R41
Sivuja
5
Kieli
Suomi