Euroalueen elpyminen vahvistuu

Euroalueen talouden elpyminen vahvistuu asteittain ja sen pohja laajenee tänä ja ensi vuonna, ennustaa kymmenen eurooppalaisen tutkimuslaitoksen EUROFRAME-ryhmä, johon Suomesta kuuluu Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Talouden toipumista tukevat elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka, vähemmän kiristäväksi muuttuva finanssipolitiikka ja maailmantalouden kasvun nopeutuminen. EUROFRAME ennakoi euroalueen kokonaistuotannon kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,6 prosenttia vuonna 2015.

Euroalueen viennin ennakoidaan lisääntyvän merkittävästi, ja ulkomaankaupan vaikutus talouden kasvuun on edelleen huomattava. Kotimaisen kysynnän odotetaan vähitellen piristyvän, kun investoinnit lisääntyvät mielialan kohentuessa ja korkojen pysyessä matalina. Yksityisen kulutuksen kasvu on edelleen verkkaista, kun käytettävissä olevat tulot nousevat hitaasti.

Kun euroalueella on edelleen tuotantokapasiteettia vajaakäytössä, inflaation odotetaan jatkuvan hitaana. EUROFRAME-ryhmä ennustaa kuluttajahintojen nousevan kuluvana vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia, kun talouden elpyminen etenee. Työttömyyden ennakoidaan vähitellen alenevan, joskin sen odotetaan pysyvän monissa maissa epäsuotavan korkeana.

Finanssipolitiikan kasvua jarruttava vaikutus vähenee ennustejakson aikana. Rahapolitiikan elvyttävän vireen EUROFRAME-ryhmä arvioi jatkuvan vielä pitkään, koska Euroopan keskuspankki on sitoutunut tiukasti deflaation vastaiseen politiikkaan. Lyhyiden korkojen ei odoteta nousevan ennen vuoden 2015 loppua.

Euroalueen näkymien kohentuessa myös keski- ja itäeurooppalaisten jäsenmaiden taloudellinen tilanne paranee vuosina 2014 ja 2015. Kasvun ennakoidaan olevan nopeinta Puolassa, 2,6 prosenttia vuonna 2014 ja 3,0 prosenttia vuonna 2015. Kasvua vauhdittaa pääasiassa kotimainen kysyntä, kun sekä kulutus että investoinnit lisääntyvät. Nettoviennin vaikutus kasvuun pysyy positiivisena, mutta se pienenee, kun tuonti kasvaa.

Taantumasta kärsineet Tshekin tasavalta ja Kroatia palaavat ennustejakson aikana vakaalle kasvu-uralle. Tshekin tasavallassa kasvua vauhdittaa yksityisen kulutuksen lisääntyminen, joskin kysynnän kasvaessa lisääntyvä tuonti vaimentaa sen vaikutusta. Kroatian BKT:n ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna hieman, 0,5 prosenttia. Unkarin kokonaistuotannon kasvu nopeutuu asteittain 2 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Myös tilanteen Keski- ja Itä-Euroopan työmarkkinoilla ennakoidaan paranevan jossain määrin vuonna 2014.

Julkaisu:
Economic Assessment of the Euro Area, Winter 2013/2014, EUROFRAME, January 2014.
Suomenkielinen tiedote pdf-tiedostona.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, puh. (09) 609 90206, matkap. 050 351 1192, markku.kotilainen@etla.fi

www.euroframe.org

EUROFRAME-ryhmä koostuu kymmenestä arvostetusta eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta: CASE (Puola), CPB (Alankomaat), DIW Berlin (Saksa), ESRI (Irlanti), ETLA (Suomi), The Kiel Institute for the World Economy (Saksa), NIESR (Iso-Britannia), OFCE (Ranska), PROMETEIA (Italia) and WIFO (Itävalta)