Euroalue tarvitsee julkisten velkojen uudelleenjärjestelymekanismia

Euroalueelle pitäisi luoda mekanismi julkisten velkojen hallittuun uudelleenjärjestelyyn, kirjoittavat ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja Mainzin yliopiston taloustieteen professori Beatrice Weder di Mauro VoxEU-portaalissa julkaistussa kolumnissaan. Julkisen velan velkajärjestelymekanismi lisäisi markkinakurin uskottavuutta ja patoaisi moraalikadon (moral hazard) riskiä, jos euromaiden yhteisvastuuta toistensa julkisesta velasta lisätään.

Euromaiden nykyistä velkataakkaa olisi mahdollista vähentää hallitusti, kun samalla luotaisiin vahvat kannusteet välttää ylivelkaantumista tulevaisuudessa. Ilman julkisen velan uudelleenjärjestelyn mahdollisuutta ehdotettuihin velkataakan vähentämiskeinoihin liittyy liian suuria riskejä, kirjoittajat arvioivat.

Lue koko kolumni VoxEU:n sivuilta.