EUROFRAME: Euroalueen BKT kasvaa 1.5 % tänä vuonna

Euron arvon aleneminen dollariin nähden ja raakaöljyn alhainen hinta tukevat euroalueen talouden toipumista, joka vahvistuu asteittain. EUROFRAME, kymmenen riippumattoman eurooppalaisen tutkimuslaitoksen verkosto, ennakoi euroalueen BKT:n kasvavan 1.5 prosenttia vuonna 2015 ja 1.9 prosenttia vuonna 2016.

Tuoreimmassa Economic Assessment of the Euro Area -julkaisussa ennakoidaan maailmantalouden kasvun nopeutuvan 3.7 prosenttiin vuonna 2015 ja 3.8 prosenttiin vuonna 2016. Sekä kehittyvien maiden että teollisuusmaiden kasvun odotetaan olevan maltillista tänä ja ensi vuonna. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian taloudellinen kasvu poikkeaa yleisestä kehityksestä positiiviseen suuntaan.

EUROFRAMEn Winter 2014/2015 -raportti sisältää myös arvion raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista. Arvion mukaan öljyn hinnan lasku voisi vahvistaa teollisuusmaiden kasvua tuntuvasti, jos se jäisi pysyväksi. Kasvuvauhti voisi nousta jopa prosenttiyksiköllä. Jos öljyn hinnan lasku osoittautuu väliaikaiseksi, se vaikutukset kasvuun jäävät huomattavasti vähäisemmiksi.

Koko Winter 2014/15 -raportin voi ladata EUROFRAMEn verkkosivuilta.