GDP Growth in Russia: Different Capital Stock Series and the Terms of Trade

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on erilaisia arvioita siitä, onko Venäjän bkt:n kasvun taustalla kokonaistuottavuuden vai kiinteiden investointien kehitys. Tutkimukset, joissa rakennetaan pääomakanta käyttämällä kiinteiden bruttoinvestointien aikasarjoja ja PIM-menetelmää, päätyvät edelliseen selitykseen, kun taas viime aikoina valmistuneet pääomakannan palveluvirtatarkastelut päätyvät jälkimmäiseen selitykseen. Tässä tutkimuksessa rakennetaan Venäjälle pääomakantasarja vuosille 1995–2013 ja verrataan tuloksia kahteen palveluvirtatarkasteluun käyttäen Solowin kasvumallia. Otamme […]

Öljy ja uudistukset ratkaisevat – Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle

Venäjä on Suomen tärkeimpiä yksittäisiä vientimaita. Sen talous kasvoi pitkään ripeästi, ja se on maantieteellisesti lähellä. Molemmat tekijät ovat tukeneet Suomen vientiä Venäjälle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän talouskasvun lähteitä ja Suomen viennin markkinaosuuksien kehitystä historiallisesti sekä arvioidaan yritysten tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Venäjän talouskasvun kannalta keskeiset tekijät ovat energiaraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja näiden tuotteiden tuotannon kehitys Venäjällä sekä […]

Öljyn hinta ja uudistukset ratkaisevat Venäjän merkityksen Suomen elinkeinoelämälle

Suomen vienti Venäjälle supistuu yhä pari vuotta, jatko riippuu energian hinnasta ja Venäjän talouden uudistuksista.

Luovan tuhon tie ulos talouskriisistä

Tieto & Trendit. Talous- ja hyvinvointikatsaus. 2015:1, s. 16-20

The Digital Disruption and Its Societal Impacts

Journal of Industry, Competition and Trade. March 2015, Volume 15, Issue 1, pp 1-4

One Ring to Unite Them All. Convergence, the Smartphone, and the Cloud

Journal of Industry, Competition and Trade. March 2015, Volume 15, Issue 1, pp 21-33 This paper examines how recent trends in the smartphone industry may be expanding previous conceptions of the industry and its boundaries. The increasing importance of Internet and cloud-based services — which in many ways lie outside the control of the physical […]

GDP Growth in Russia: Different Capital Stock Series and the Terms of Trade

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on erilaisia arvioita siitä, onko Venäjän bkt:n kasvun taustalla kokonaistuottavuuden vai kiinteiden investointien kehitys. Tutkimukset, joissa rakennetaan pääomakanta käyttämällä kiinteiden bruttoinvestointien aikasarjoja ja PIM-menetelmää, päätyvät edelliseen selitykseen, kun taas viime aikoina valmistuneet pääomakannan palveluvirtatarkastelut päätyvät jälkimmäiseen selitykseen. Tässä tutkimuksessa rakennetaan Venäjälle pääomakantasarja vuosille 1995–2013 ja verrataan tuloksia kahteen palveluvirtatarkasteluun käyttäen Solowin kasvumallia. Otamme […]

Öljy ja uudistukset ratkaisevat – Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle

Venäjä on Suomen tärkeimpiä yksittäisiä vientimaita. Sen talous kasvoi pitkään ripeästi, ja se on maantieteellisesti lähellä. Molemmat tekijät ovat tukeneet Suomen vientiä Venäjälle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän talouskasvun lähteitä ja Suomen viennin markkinaosuuksien kehitystä historiallisesti sekä arvioidaan yritysten tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Venäjän talouskasvun kannalta keskeiset tekijät ovat energiaraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja näiden tuotteiden tuotannon kehitys Venäjällä sekä […]

Öljyn hinta ja uudistukset ratkaisevat Venäjän merkityksen Suomen elinkeinoelämälle

Suomen vienti Venäjälle supistuu yhä pari vuotta, jatko riippuu energian hinnasta ja Venäjän talouden uudistuksista.

Luovan tuhon tie ulos talouskriisistä

Tieto & Trendit. Talous- ja hyvinvointikatsaus. 2015:1, s. 16-20

The Digital Disruption and Its Societal Impacts

Journal of Industry, Competition and Trade. March 2015, Volume 15, Issue 1, pp 1-4

One Ring to Unite Them All. Convergence, the Smartphone, and the Cloud

Journal of Industry, Competition and Trade. March 2015, Volume 15, Issue 1, pp 21-33 This paper examines how recent trends in the smartphone industry may be expanding previous conceptions of the industry and its boundaries. The increasing importance of Internet and cloud-based services — which in many ways lie outside the control of the physical […]