Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi: Taustoittava kooste

Juhanko JariJurvansuu Marko (toim.) Ahlqvist ToniAilisto HeikkiAlahuhta PetteriCollin JariHalen MarcoHeikkilä TapioKortelainen HelenaMäntylä MarttiSeppälä TimoSallinen MikkoSimons MagnusTuominen Anu

Tiivistelmä

Teollinen internet (TI) on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Suomelle haetaan uutta kasvua ja kilpailukykyä teollisen internetin hyödyntämisen kautta. Valtioneuvoston kanslia (VNK) on nimennyt sen yhdeksi kärkiteemoistaan ja teettää selvitystyön teemalla ”Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi”. Selvityksen toteuttaa erillinen työryhmä, joka koostuu alan tutkijoista ja asiantuntijoista VTT:stä, Aalto-yliopistosta ja ETLAsta.

Selvitystyö koostuu neljästä osiosta: taustoittava kooste (tämä raportti), skenaariot ja vaikutukset, Suomen vahvuudet ja heikkoudet sekä toimenpidesuositukset. Hankkeen painotus on suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa, mutta se leikkaa teollisuuden lisäksi myös muita keskeisiä elinkeinoelämän alueita (mm. energia, liikenne ja logistiikka, kauppa, kiinteistöt ja infrastruktuuri) sekä julkisen sektorin toimintaa.

Hankkeen tuloksena syntyy perusteltu käsitys internet-talouden vaikutuksista Suomessa ja suomalaiseen teollisuuteen osana globaalia kehitystä, arvio Suomen vahvuuksista ja heikkouksista teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä johtopäätökset ja toimenpidesuositukset julkisille toimijoille. Suositukset voivat sisältää ehdotuksia TKI-investoinneista, sääntelystä tai sen purkamisesta ja julkisiin hankintoihin liittyvistä toimista sekä koulutuksesta.

Tämä taustoittava kooste sisältää teollisen internetin määritelmän, kuvaa murrosta sekä sen tuomia mahdollisuuksia sekä esittelee teollisen internetin edelläkävijöitä Suomessa ja muualla.

Industrial Internet Transforms Finland’s Challenges into Opportunities: Background Synthesis

Abstract

The industrial internet has been described as a new industrial revolution, a significant re-shaper of markets and a global impetus for growth. Finland is looking for new growth opportunities and competitive edge in the industrial internet. The Prime Minister’s Office has identified it as one of its key themes. This project is run by VTT Technical Research Centre of Finland, Aalto University and ETLA, the Research Institute of the Finnish Economy.

The Finnish industrial internet – from challenge to opportunity is a project which will carry out an extensive evaluation of the grand scheme of internet economics, clarifying its social and economic impacts both within Finland and globally, while focusing on Finnish manufacturing industry. Furthermore, the project will cover other critical areas of business life (such as energy, transport and logistics, trade, property and infrastructure) as well as the functioning of the public sector.

Finland has all the prerequisites for success: a competitive and international technology industry, solid ICT skills, and a public sector that is well-managed and capable of reform. The Finnish industrial internet – from challenge to opportunity project will produce suggestions for policy and measures that would enable Finnish society and Finnish industry to best create and capture value added from this opportunity. This report serves as a background synthesis for the theme.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 42
Päiväys
05.01.2015
Avainsanat
Teollinen internet, Murros, Automaatio, Digitalisaatio, Kilpailukyky, Teollisuus
Keywords
Industrial internet, Disruption, Automation, Digitalization, Competitiveness, Industry
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L86, L8
Sivuja
66
Kieli
Suomi