Population ageing and fiscal sustainability in Finland: a stochastic analysis

Key words: public finance, fiscal sustainability, uncertainty, stochastic simulations

Not available from ETLA

Julkaisun tietoja

Päiväys
2008
JEL
H30,H62,H63,J11
Sivuja
68
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti